ASINUS

Firma – ASINUS Igor Maciszewski działa na rynku nieprzerwanie od 2008 roku, najpierw w ramach grupy USUI, następnie, od 2011 roku, jako w pełni samodzielna jednostka. W tym okresie wyspecjalizowaliśmy się w zakresie badań szerokopłaszczyznowych, z powodzeniem realizując wiele kontraktów, zarówno w ramach zamówień publicznych (związanych m. in. z programem budowy dróg i autostrad, modernizacji sieci energetycznej, etc.), jak i prywatnych inwestorów. Lata doświadczeń, jakich nabraliśmy w trakcie realizacji wielkopowierzchniowych inwestycji, pozwoliły na wypracowanie unikalnych technik badawczych, które znacznie skróciły czas realizacji tego typu usług, a w konsekwencji pozwoliły na obniżenie kosztów, jakie ponosi Inwestor.

ASINUS

Firma – ASINUS Igor Maciszewski działa na rynku nieprzerwanie od 2008 roku, najpierw w ramach grupy USUI, następnie, od 2011 roku, jako w pełni samodzielna jednostka. W tym okresie wyspecjalizowaliśmy się w zakresie badań szerokopłaszczyznowych, z powodzeniem realizując wiele kontraktów, zarówno w ramach zamówień publicznych (związanych m. in. z programem budowy dróg i autostrad, modernizacji sieci energetycznej, etc.), jak i prywatnych inwestorów. Lata doświadczeń, jakich nabraliśmy w trakcie realizacji wielkopowierzchniowych inwestycji, pozwoliły na wypracowanie unikalnych technik badawczych, które znacznie skróciły czas realizacji tego typu usług, a w konsekwencji pozwoliły na obniżenie kosztów, jakie ponosi Inwestor.

OFERTA

Oferujemy wykonanie wszelkich rodzajów prac związanych z badaniami archeologicznymi, jakie może spotkać inwestor:

OFERTA

Oferujemy wykonanie wszelkich rodzajów prac związanych z badaniami archeologicznymi, jakie może spotkać inwestor:

Referencje

Referencje