Badania wykopaliskowe

Badania wykopaliskowe to jeden z rodzajów ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, stosowany w sytuacji gdy inwestycja naraża zabytek na bezpośrednie zniszczenie. Badania te obejmują kompleksowe prace archeologiczne, mające na celu pozyskanie jak największej liczby danych dotyczących danego stanowiska. Najczęściej prowadzone są w miejscach dobrze rozpoznanych jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, wy wyjątkowych sytuacjach w jej trakcie.

Badania sondażowe

Badania sondażowe prowadzone są przed rozpoczęciem inwestycji, a ich celem jest szczegółowe rozpoznanie zasięgu i wartości poznawczej rozpoznanych w trakcie prospekcji terenowej stanowisk archeologicznych, tak aby późniejsze badania archeologiczne w jak najmniejszym stopniu kolidowały z pracami budowlanymi

Badania powierzchniowe

To forma badań archeologicznych polegająca na rozpoznawaniu określonego obszaru pod kątem występowania na nim potencjalnych stanowisk archeologicznych. W tym przypadku stosowane są tzw. metody nieinwazyjne, tj. nie naruszające strukturę gruntu.

Prace ziemne (własny park maszynowy)

Posiadamy własny park maszynowy (koparki gąsiennicowe, kołowe, zagęszczarki) przez co oferowana przez nas usługa jest kompleksowa, a wykwalifikowana kadra zapewnia sprawne i jakościowe wykonanie wszelkich robót ziemnych.

Doradztwo w zakresie prawa i uzyskiwanie stosownych zezwoleń

Nasza firma oferuje pełną obsługę prawną inwestycji w zakresie prawa ochrony zabytków. Pomagamy we właściwej interpretacji decyzji i opinii dotyczących inwestycji w zakresie ochrony zabytków, jak również załatwiamy wszelkie niezbędne formalności i opinie, konieczne do jej sprawnego przeprowadzenia.

WYBRANE REALIZACJE